Báo giá vật liệu xây dựng

Hotline tư vấn: 0916859666 - 0916859666

Báo giá vật liệu xây dựng

STT

VẬT LIỆU

GIÁ CHƯA CÓ VAT

GIÁ CÓ VAT

1

Cát bê tông L1

390.000

400.000

2

Cát bê tông L2

350.000

360.000

3

Cát Xây Tô

270.000

280.000

4

 Cát San Lấp

240.000

250.000

5

Cát Đóng Bao

30.000

30.000

6

Đá 1x2 Đen 

340.000

350.000

7

Đá 1x2 Xanh Xám

390.000

400.000

8
Đá 1x2 Xanh Ngọc
450.000
460.000

9

Đá 4x6 Đen

370.000

380.000

10

Đá 4x6 Xanh

370.000

380.000

11

Đá 5x7 Đen

370.000

380.000

12

Đá 5x7 Xanh 

370.000

380.000

13

Đá 0x4 Đen

310.000

320.000

14

Đá 0x4 Xám

330.000

340.000

15

Đá mi sàng

320.000

330.000

15

Đá mi bụi 

310.000

320.000

Chia sẻ:
Hotline
Zalo